Wysyłka 3 dni
Darmowa dostawa od 300 zł
- 5% kod - "GIFT5"
Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs #mak_bizuteria

 

Pokaż nam piękne chwile z naszą biżuterią , uwiecznij je i podziel się z nami. Uchyl rąbek swojej codzienności, zainspiruj innych. Chcemy cieszyć się razem z Tobą.

Regulamin Konkursu “#mak_bizuteria” 

Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą @mak_bizuteria 

2. Organizatorem Konkursu jest Marcin Affek Consult Sourcing Consult Poland

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram ,

5. Konkurs odbywa się w dniach od 1 sierpnia do odwołania.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1.Uczestnikiem Konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w aplikacji Instagram oraz, publikując materiał konkursowy, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie, za pośrednictwem Mak-bizuteria

 2.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 roku życia) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

§ 3. Zadanie konkursowe

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest obserwowanie profilu @mak_bizuteria :

2. W konkursie oceniane będą zdjęcia, filmy lub animacje.

3.Materiał konkursowy należy opublikować na profilu Uczestnika w Serwisie Instagram, w opisie dodając #mak_bizuteria

4. 30 września nagrodzona zostanie najbardziej kreatywna praca.

5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.

6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.

7. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie nieograniczone czasowo i terytorialnie, majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy. Uczestnika na polach eksploatacji, w szczególności poprzez:

publiczne rozpowszechnianie,

utrwalanie,

zwielokrotnianie dowolną techniką zapisu,

wykonywanie kopii i digitalizacji na nośnikach elektronicznych, 

wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci,

zamieszczanie na banerach i innych nośnikach reklamowych.

Organizator jest uprawniony do dalszego przekazania praw autorskich majątkowych do nagrodzonej pracy, w tym udzielania licencji innym podmiotom na takich samych polach eksploatacji i w tym samym zakresie. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonej w konkursie pracy, a publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie Uczestnik ponosi odpowiedzialność.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Macin Affek Consult , adres: 43-220 Jedlina, ul. Wolska 17.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail, numer PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego i numer konta oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Uczestnik poprzez zamieszczenie materiału konkursowego i opatrzenie go odpowiednim hashtagiem, zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: biuro@mak-bizuteria.pl .

 § 5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Materiały konkursowe będzie oceniać trzyosobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora.

2. W konkursie przewidziane są bony upominkowe w wysokości 200 zł który można wykorzystać w sklepie internetowym https://mak-bizuteria.pl/:

3. Organizator w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu powiadomi Zwycięzcę o przyznaniu nagrody drogą mailową lub za pośrednictwem Serwisu Instagram, w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy używany w Konkursie będzie także adresem mailowym do korespondencji z Organizatorem.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu @mak-bizuteria w Serwisie Instagram. 

5. Po upływie 14 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.

6. Podanie przez Zwycięzców Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 2102 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
To czego oczekiwałem otrzymałem. Szybka realizacja zamówienia i dostawy.
2024-07-06
Polecam z całego serca zakupy w tym sklepie. Obsługa na 5! Pani ze sklepu często dzwoniła i dopytywała o różne szczegóły, tak abym była zadowolona z zakupu. Bransoletka przepiękna, super zapakowana.
pixel